Reforç Escolar

Classes de reforç escolar de primària i secundària. Fem grups reduïts màxim 5 alumnes per aula. els nostre objectiu és ajudar als nens i nenes en les assignatures que tenen més dificultats ( matemàtiques, anglès, català, castellà...) a part de potenciar les seves capacitats.

Elaborem un pla individualitzat d'estudi per cada alumne/a i els hi ensenyem les eines bàsiques perquè aconsegueixin uns bons hàbits d'estudi molt importants per tenir èxit escolar. També els ajudem en la preparació d'exàmens i fem un seguiment exhaustiu dels seus estudis.