Psicopedagogia i logopèdia infantil

El nostre equip de professionals, tots ells titulats, està preparat per abordar qualsevol tipus de problemàtica tant a nivell d'aprenentatge, emocional o conductual. Qualsevol d'aquests problemes dificulta que el nen/a pugui desenvolupar les seves capacitats de manera satisfactòria i equilibrada.

Les diferents problemàtiques que treballem són:

  • Reeducacions psicopedagògiques: dificultats de lectura i escriptura, dislèxia, comprensió lectora, dèficit d'atenció-concentració, disortografia, hiperactivitat, entre altres.

  • Logopèdia: dificultats de llenguatge i parla. alteracions en la fluïdesa de la parla: disfèmia (quequeig), entre altres.